top
Autoři

 

Jiří Sozanský


Narozen         27. června 1946 v Praze

Samostatné výstavy
Společné výstavy
Zastoupení ve sbírkách
Text Jana Kříže k pozvánce na výstavu v galerii Millennium

Studia:

1960 - 1963vyučen zedníkem
1963 - 1967pracuje jako zedník
1967 – 1973pracuje jako zedníkstuduje na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Františka Jiroudka)
od roku 1973se věnuje malbě, kresbě, grafice, plastice, instalacím a environmentům
1988získal stipendium Jackson-Pollock Krasner Foundation, New York
1995získal grant Open Society Fund, Praha


Samostatné výstavy (výběr)    ◀nahoru▶

1976Jiří Sozanský, Památník Terezín, Terezín
1985Kresby, Oblastní galerie, Liberec
1986Jiří Sozanský, Galerie Opatov, Praha
Kresby, Galerie Na bidýlku, Brno
1987Kresby, Malá scéna Domu kultury, České Budějovice
19891970 - 1989, Lidový dům, Praha
1991Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
Kresby, Galerie Litera, Praha
1999K pramenům inspirace / Toward the sources of inspiration, E galerie, Žirovnice
Drawings, gouaches, prints / Kresby, kvaše, grafika, Galerie Millennium, Praha
Téma Bible, Galerie Litera, Praha
2001Kámen a kost / The Stone and Bone, Symposion
Kresby a grafika / Drawings & prints, Galerie Millennium, Praha
Pocta Janu Zahradníčkovi, Galerie Hollar, Praha
2006Jiří Sozanský, Galerie Magna, Ostrava
Grafika, Galerie Magna, Ostrava


Společné výstavy    ◀nahoru▶

1976Umění mladých; Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých
k 30.výročí založení Mezinárodního svazu studenstva
1978Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjseckoslovakien,
Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky
1979České umění 1945 / 1975, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
1980Pevnost, Soukromé sympozium v Malé Pevnosti v Terezíně, Malá pevnost, Terezín
Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou
Terezín '80, Památník Terezín, Terezín
1981České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein,
Jiří Sozanský; Obrazy,Galerie umění, Karlovy Vary
Sochy a objekty na malostranských dvorcích, Malostranské dvorky, Praha
1981 -
1982
Most 81/82, Most, Most
1982Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha
1983Česká krajina, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům Gong, Praha
Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců, Letohrádek Ostrov,
Ostrov n. Ohří
Nové kresby Výběr z přírůstků 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří
Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava
1985Přírůstky 1982 - 1984, Kabinet grafiky, Olomouc
Česká kresba v boji proti válce a za mír, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech,
České Budějovice
1986České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
1987Demartini, Sozanský; Objekty, obrazy
198730 výtvarníků v Lidovém domě, Lidový dům, Praha
1988Forum '88, Pražská tržnice, Praha
1989Současná česká grafika, Výstavní síň Mánes, Praha
1990Dialog ´90, Galerie Mánes, Praha
1991...a po deseti letech, Galerie umění, Karlovy Vary
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. stol., Alšova jihočeská galerie,
Hluboká nad Vltavou
Šedá cihla 78/1991, Hrad a zámek, Klenová
Proti zdi, Galerie Fronta, Praha
1992Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
Situace 92, Galerie Mánes, Praha
Barok a dnešek, Jezuitský Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice
1993Záznam nejrozmanitějších faktorů…; České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních
galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995Umění frotáže, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno
1995Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění,
Roudnice n. Labem
Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie umění, Karlovy Vary
1996Jubilanti 1996, Galerie Hollar, Praha
Umění zastaveného času / Art when time stood still; česká výtvarná scéna
1969 - 1985, Praha, Praha
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Zpřítomnění; Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Hrad a zámek, Klenová
1997Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie umění, Karlovy Vary
Umění zastaveného času; česká výtvarná scéna 1969 - 1985, Moravská galerie, Brno
Mezi tradicí a experimentem; Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném
umění 1939 - 1989, Trojlodí, Olomouc
Umění zastaveného času; česká výtvarná scéna 1969 - 1985, Státní galerie výtvarného umění,
Cheb
Hollar 80 1917 - 1997; Výstava grafické tvorby členů SČUG Hollar k 80. výročí založení,
Staroměstská radnice, Rytířský sál, Praha
Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha
2000Práce s tělem, Galerie Mánes, Praha
2003Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Křížová chodba, Praha
2004Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa,
Oblastní galerie, Liberec
2005Exprese / Expressiveness, Husova 19-21, Praha
2006Jubilanti Hollaru 2006, Galerie Hollar, Praha
Jubilanti S.V.U. Mánes 2006, Galerie Diamant, Praha
Podvědomí, Galerie Millennium, Praha
Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, přednáškový sál, Ostrava
Monstra a monstra v nás, Galerie Millennium, Praha
2007Od sochy ...; České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová,
Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy


Zastoupení ve sbírkách    ◀nahoru▶

Svými díly je zastoupen v řadě veřejných a soukromých sbírek, např.:
Národní galerie v Praze, Památník Terezín, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, České muzeum výtvarných umění v Praze, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Benedikta Rejta Louny, Galerie výtvarného umění Litoměřice, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění Klenová, Moravská galerie v Brně, Museé National d´Art Moderne, Centre George Pompidou, Paříž, Museé Saint Denis, Saint Denis, Museé d´Art Moderne de la Ville Paris, Helsinki Kaupungin Taidemuseo, Helsinki, National Gallery, Sarajevo

Text Jana Kříže k pozvánce na výstavu v galerii Millennium    ◀nahoru▶

Jiří Sozanský je příslušníkem umělecké generace, která se na přelomu 60. a 70. let s vědomím kontinuity a tradic výtvarné tvorby rozhodla pro tradiční výtvarné prostředky, v té době zpochybňované. Jeho umělecká tvorba se poté rozvíjela v řadě cyklů a projektů jako mimořádně mnohovrstevná a komplexní, snažící se překonat jednotlivé separované umělecké druhy.
Svými aktivitami v neobvyklých místech a prostorách Sozanský oživoval utlumenou výtvarnou scénu 70. let. Jeho akce promlouvaly ke svědomí "normalizující se" společnosti i za cenu nemalého osobního rizika. Sozanského zajímá člověk v mezních situacích, jeho niterné rozpoložení a vnější reakce směrem k lidské komunitě. Jeho obrazy, kresby, plastiky, objekty, instalace, environmenty a performance reagují na konkrétní prostředí a společenskou situaci v poloze naléhavého varovného mementa. Takové byly jeho akce v Terezíně, Mostě, Vysočanech či Veletržním paláci, na které logicky navázaly projekty realizované po roce 1990 ve valdické věznici a v bývalém jezuitském kostele v Litoměřicích i řada akcí reflektujících válečné utrpení obyvatel Sarajeva, prezentovaných v Čechách a v Bosně a Hercegovině, završená monumentálním projektem Umění v mezní situaci, představeným roku 1998 v Bruselu. Rok 1999 zahájil Jiří Sozanský rozsáhlým projektem "K pramenům inspirace - kresebné a grafické dílo Jiřího Sozanského", který instaloval v Národní galerii v Praze - Sbírce starého umění ve Šternberském paláci. Neobvykle komponovaná retrospektivní výstava představuje dílo soudobého autora v přímé souvislosti s kresbami a grafikami v majetku Národní galerie v Praze (Goya, Rembrandt, Škréta, Reiner, Sellari) a jejím cílem není vzájemná konfrontace Sozanského díla s dílem starých mistru, k jejichž inspiraci se Sozanský hlásí, ale naopak hledání souvislostí. Výstava v tomto reprezentativním prostoru zaznamenala mimořádný úspěch jak u teoretiků umění, tak i u širšího publika.

Jan Kříž

◀nahoru▶

◀ zpět na Autoři