top
Autoři

 

Bohumil Eliáš


Narozen/ Born / Geboren:          2. 10. 1937 v Nasobůrkách na Moravě
Zemřel / Died:        21. 5. 2005 v Praze

Samostatné výstavy / One-man exhibitions / Selbständige Ausstellungen
Účast na společných výstavách / Participation in collective exhibitions / Teilnahme an Kollektivausstellungens
Zastoupení ve sbírkách / Representation in collections / Vertretung in Sammlungen

Studia / Education / Studium:

1954-1957Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská / Glass-making School / Glasfaehsehule, Železný Brod
1957-1963Vysoká škola uměleekoprůmyslová / Applied Arts College /Hochschule für angewandte Kunst, Praha, (ateliér / Studio / Atelier: Prof. J. Kaplický)

Samostatné výstavy / One-man exhibitions / Selbständige Ausstellungen   ◀nahoru▶

1984Tokyo, Gekkoso Gallery (skleněná plastika / glass seulptures / Glasplastik)
1985Praha, Galerie Čs. spisovatele / Czeehoslovak Writer's Gallery / Galerie Tsehechoslowakischer Schriftsteller (obrazy a sklo / paintings and glass / Bilder und Glas)
1986Hamburg, Galerie „L“ (skleněná plastika / glass sculptures / Glasplastik)
1987München, Glas des 20. Jahrhunderts (skleněná plastika, gra­fika / glass sculptures, graphics / Glasplastik, Grafik)
Frankfurt. Galerie Gottschalk-Betz
Kassel. Galerie M
Velp (NL), Galery Arti-chogue
Hamburg, Galerie „L"
Geneva, Galerie Trois
Berlin West, Plaisir de la Maison
Florida, Habatat Gallery
Litovel (CZ), Městské muzeum / Town Museum / Stadtmuse­um (sklo, obrazy, grafika / glass, paintings, graphics / Glas, Bilder, Grafik)
1989Den Haag, Gallery Rob Van Den Doel (sklo / glass / Glas)
1990Frankfurt, Galerie Gottschalk-Betz (sklo, obrazy / glass, pain­tings / Glas BiIder)
1991Maastricht, Veletrh výtvarného umění Evropy / The Europe­an Finc Art Fair / Europaische Kunstmesse Gallery Rob Van Den Doel
Chicago, Gallery Rob Van Den Doel,Mezinárodní výstava no­vých uměleckých forem / International new art forms exhibition / Internationale Ausstellung neuer Kunstformen
Boca Raton (USA), Habatat Galleries (sklo / glass / Glas)
1992Praha, Galerie Rob Van Den Doel (sklo / glass / Glas) Hamburg, Galerie „L" (sklo / glass / Glas)
Paris, Galerie Carpe Diem (sklo / glass / Glas)
Tokyo, Gallery Nakama (sklo / glass / Glas)
1993Toronto, The Glass Art Gallery - Janak Khendry
Bruxelles, Galerie Transparence (sklo / glass / Glas)
Hittfeld (BRD), Glaskunstgalerie (sklo / glass / Glas)
Roeselare, (Belgium) Museum
Alfons Blome (sklo / glass / Glas)
1992Contemporary Glass from Czechoslovakia, Galerie Rob Van Den Doel, Praha
1999Bohumil Eliáš, Výstavní síň Mánes, Praha
2005Bohumil Eliáš; Malíř a sklář, Galerie Diamant, Praha
2006Stálá expozice díla skláře Bohumila Eliáše, Zámek - Tvrz, Lnáře

Účast na společných výstavách / Participation in collective exhibitions / Teilnahme an Kollektivausstellungens    ◀nahoru▶

Hannover, Galerie Inventro (sklo / glass / Glas
Paris, Galerie Carpe Diem, Voyage extreme
1967Montreal, EXPO '67 (skleněná fontána a foukané sklo / glass fountain and decorated hollow glass / Glasfontiine und deko­ratives geblasenes Glas)
Charleroi, České umělecké sklo / Czech art glass / Tschechi­sches Kunstglas
Hořice (CZ), Městské muzeum / Town Museum / Stadtmuse­um (obrazy / paintings / Bilder)
1970Český Krumlov (CZ), Proemium (sklo / glass / Glas)
Brno, Dům umění / House of Arts / Haus der Künste, AICA (obrazy / paintings / Bilder)
1971Praha, Výstavní síň Mánes, Výstava mladých / Exhibition of Young Artists / Ausstellung
junger Künstler obrazy / pain­tings / Bilder)
1973Praha, Výstavní síň Mánes, České sklo / Czech glass / Tsche­chisches Glas (skleněné plastiky,
vitráže / glass seulptures, vitrage / Glasplastik, Vitragen)
München, EXEMPLA, České sklo / Czech Glass / Tschechi­sches Glas (skleněné plastiky / glass
seulptures / Glasplastik
Praha, Galerie J. Fragnera, Umění a řemeslo / Arts and Crafts / Kunst und Gewerbe (malovaná
vitráž litá do olova / painted vitrage set in lead / in Blei gegossene bemalte Vitrage)
1976Praha, Nová síň, Sklo / Glass / Glas (skleněné plastiky / glass sculptures / Glastplastik)
1977Mexico City, soukromá residence / private residence / Privatresidenz (skleněné plastiky
/ glass sculptures / Glasplastik)
1978Mexico City, soukromá residence / private residence / Pri­vatresidenz (skleněné plastiky
/ glass sculptures / Glasplas­tik)
1982Praha, Památník národního písemnictví / Museum of Natio­nal Literature /
Museum für Nationalliteratur (skleněné plas­tiky / glass seulptures / Glasplastik)
1983Bonn, Soukromá galerie / Private gallery / Privatgalerie (ob­razy / paintings / Bilder)
1984Praha, Valdštejnská jízdárna / Waldstein Pallace / Waldstein­sche Reitsehule, České sklo
/ Czeeh Glass / Tschechisches Glas (sklo / glass / Glas)
Malá Skála (CZ), Výstavní síň / Exhibition Hall / Ausstel­lungssaal.11 vitráží / 11 Vitrages
(obrazy, skleněná plastika / paintings, glass sculptures / Bilder, Glasplastik)
1985Stockholm, Poštovní muzeum / Post Museum / Postmuseum (grafika / graphics / Grafik)
Hannover, Umělecký veletrh / Art Fair / Kunstmesse (skleně­ná plastika / glass sculptures / Glasplastik)
Hamburg, Galerie „L" (skleněná plastika / glass sculptures / Glasplastik)
Minneapolis, University of Minnessota, Gray Portratz (grafika / graphics / Grafik)
Porto, Portugal Emericiano (grafika / graphics / Grafik) Lignano (Italy), Galerie / Gallery
(grafika / graphics / Grafik)
Vancouver, 1. mezinárodní výstava / First International Exhi­bition / Erste Internationale Ausstellung
(grafika / graphics / Grafik)
Kraków, Muzeum Narodowe / National Museum / National­museum (grafika / graphics / Grafik)
USA, soukromá galerie / private gallery / Privatgalerie (grafika / graphics / Grafik)
Jablonec (CZ), Muzeum skla a bižuterie / Glass and Jewellery Museum / Glas- und Bijouteriemuseum
(sklo / glass / Glas)
1986EXPO '86, Československý pavilon / Czechoslovak Pavilion / Tseheehoslowakiseher Pavillon, Vancouver,
(skleněná plastika / glass sculptures / Glasplastik)
Praha, Valdštejnská jízdárna / Waldstein Palace / Waldstein­sche Reitschule (sklo / glass / Glas)
Hamburg, Galerie „L“ (sklo, obrazy, grafika / glass, paintings, graphics / Glas, Bilder, Grafik)
Kent (USA), Kent State University (malované sklo, přednášky / decorated glass, also lectures
/ bemaltes Glas, Vorlesungen)
Erfurt, 4. kvadrienále umění a řemesel / 4th Quadriennial of Arts and Crafts / 4. Quadriennale für Kunst
und Gewerbe (malované sklo / decorated glass / bemaltes Glas)
1987Brno, Dům umění / House of Arts / Haus der Künste (skleněná plastika / glass sculptures / Glasplastik)
Detroit, Habatat Gallery, Československé sklo / Gzechoslovak Glass / Tschechoslowakisches Glas
1988Japan, Hokkaido Museum of Modern Art, World Glass Now Flensburg (BRD), Městské muzeum
/ Town Museum / Stadtmuseum (sklo / glass / Glas)
Essen (BRD), Essener Glasgalerie, (Československé sklářské umění / Czechoslovak glass art
/ Tschechoslowakische Glas­kunst)
Hittfeld, Glasgalerie (sklo / glass / Glas)
Bruxelles Gallery Transparence (Československé sklo / Czecho­slovak glass / Tschechoslowakische Glas)
1989Chartres (France), Verriers de Tchécoslovaquie
Boca Raton (USA), Habatat Galleries (sklo / glass / Glas)
1990Paris, Galerie Carpe Diem (sklo, obrazy / glass, paintings / Glas, Bilder)
Bruxelles, Galerie Transparence (sklo / glass / Glas)
1991Praha, Výstavní síň Mánes, Glass Prize
Rouen, Exposition internationale de verre contemporain Düsseldorf, Glasmuseum, Nové sklo v Evropě / New glass in Europe / Neues Glas in Europa
Michigan, Habatat Galleries (mezinárodní výstava skla / inter­national glass exhibition / Internationale Glasausstellung)
Erfurt, Configura 1, Evropské umění / Fine Art in Europe / Kunst in Europa
Hamburg, Galerie "L" (sklo / glass / Glas)
New York, Gallery Haller (sklo / glass / Glas)
Tokyo, Gallery Yamaha, Glass Now '91
New York, Gallery Haller (výběr z pražského Glass Prize / selections from the Prague Glass Prize / Auswahl aus Prager Glass Prize)
1992Paris, Galerie Carpe Diem (sklo / glass / Glas)
Brno, Dům umění / House of Art / Haus der Künste (skleněná plastika / glass sculptures / Glasplastik)
Montreux, Galerie Chavalley (sklo / glass / Glas)
Bratislava, Galéria Simone (sklo / glass / Glas
Regensburg, Kunstgalerie
Hamburg, Galerie "L" (sklo / glass / Glas)
Toronto, The Alexander Gallery (sklo / glass / Glas)
1993Biot (France), Galerie internationale du verre (sklo / glass / Glas)
Schalkwijk (NL), Art Glass Gentre (sklo / glass / Glas)
Montreux, Galerie Chavalley (sklo / glass / Glas)
1994Den Haag, Pulachri Studio (sklo / glass / Glas)
Biot (France), Galerie internationale du verre (sklo / glass / Glas)
Den Haag, Gallery Roh Van Den Doel (sklo / glass / Glas)
Praha, Galerie Rob Van Den Doel (sklo / glass / Glas)

Zastoupení ve sbírkách / Representation in collections / Vertretung in Sammlungen


Lausanne, Musée des arts decoratifs de la ville
Praha, Nár'odní galerie / National Gallery / Nationalgalerie
Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum / Museum of Decorative Arts / Kunstgewerbemuseum
Brno, Moravské muzeum / Moravian Museum / Mährisches Museum
Pardubice, Východočeské muzeum / East Bohemian Museum / Ost­böhmisches Museum
Jablonec, Muzeum skla a bižuterie / Glass and Jewellery Museum / Glas- und Bijouteriemuseum
Düsseldorf, Uměleckoprůmyslové muzeum / Museum of Decorative Arts / Kunstgewerbemuseum
Yokohama Museum
Paris, Musée des arts decoratifs
Amstelveen, Museum Jan Van Der Togt
Monterrey, Mexico, Museo Vidrio

◀nahoru▶

◀ zpět na Autoři