top
Autoři

 

Ivan Komárek


Narozen         24. prosince. 1956 v Praze

Samostatné výstavy
Společné výstavy
Realizace
Zastoupení ve sbírkách
Text Ivana Neumanna

Studia:

1972 – 1976Střední odborná škola výtvarná v Praze
1976 – 1982Akademie výtvarných umění (prof. Jan Smetana)

Vystavuje od roku 1984, od roku 1995 členem S.V.U. Mánes v Praze

Samostatné výstavy (výběr)     ◀nahoru▶

1978La Galleria del incisione, Brescia, Italie
1989Galerie mladých, Praha
1991Galerie Pelin, Helsinky, Finsko
Galerie Litera, Praha
Nová síň, Praha
1993Středoevropská galerie, Malé kresby, Praha
České kulturní středisko, Bratislava
Galerie VIA ART, Praha
1994Galerie Litera, Velké téma - Zvěstování, Praha
Galerie Atrium, Velké kresby, Praha
1995Galerie Behémót, Vykresleno, Praha
Blau-Gelben Galerie a České kulturní středisko, Vídeň, Rakousko
Galerie VIA ART, Pocta manýrismu, Praha
Galerie L. Colantonio, Brescia, Itálie
1996Galerie Litera, Shrnutí, Praha
České muzeum výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha, Pocta manýrismu
Galerie moderního umění, Hradec Králové
Dům umění, Oprava
1998Dejvická galerie V. Kramáře, Praha
1999Galerie výtvarného uměni Hodonín, Nejasná řeč těla
České kulturní stredisko, Fotomalba (s L. Fuxou), Vídeň, Rakousko  
Galerie VIA ART, Fotomalba (s. L. Fuxou), Praha
Galerie Millennium, Plexi, Praha 1999. Galerie U Kamene, Cheb
2000Galerie Litera, Praha
X Centrum, Plzeň
2001Shopping Park Hostivař, Praha
Galerija Spektar, Centar za kulturu Novi Zagreb Zagreb, Hrvatska
Ostrava, Galerie Magna, Černá série
2002Praha, Galerie Millennium, Černá série
2003Vrchlabí, Galerie Na půdě
Los Angeles (USA), Czech Front Gallery
2005Ivan Komárek, Galerie Na půdě, Vrchlabí
2006Naše modrá planeta, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2007Ivan Komárek, Galerie Magna, Ostrava
Depozitář, Galerie Millennium, Praha

Společné výstavy (výběr)    ◀nahoru▶

1985Muzeum a galerie v Klatovech
1986Zvíře a člověk, Malá Skála
1987Šest autorů, Galerie U Řečických, Praha
1988Krok, Praha
1989Mladí Janu Bauchovi, Galerie V Špály, Praha
Mladí na jatkách, Praha
Pražská avantgarda, Essen, SRN
1990Člověk v obraze, Stredočeská galerie, Praha
Současná česká kresba, Moravská galerie, Brno
Česká malba, Lisabon, Portugalsko
1991Neohební, Galerie moderního umění Helsinky,
Muzea moderního umění v Turku, Rovanniei a Joensuunu, Finsko
1992Po půlnoci, Weimar, SRN
Česká a slovenská kresba, Povážská galerie, Žilina
Andělé a démoni, Galerie L.Colantonio, Brescia, Itálie
1993Česká a slovenské kresba, Galerie hl. m. Bratislavy, Slovensko
Česká kresba, Brescia, Itálie
Odkryté prostory, Weimar, SRN
Kriterion, Mánes, Praha
1994Současná česká kresba, České kulturní středisko, Londýn, Velká Británie
Česká koláž, České kulturní středisko, Berlín, SRN
Úzkost těla, Otevřený dialog, Litoměřice
Mánes Mánesu, Praha
1995Česká koláž, České kulturní středisko, Berlín, SRN
Noví členové S.VU. Mánes, Templ, Mladá Boleslav
Česká koláž, České kulturní středisko, New York, USA
17. Meznárodní festival malby, zámecké muzeum v Cagnes-sur-Mer, Francie
1996Bienále malby a plastiky, Galerie Portyč, Písek
Na tělo, Galerie Behémót, Praha
1997Česká koláž, Národní galerie, Praha
1998Pocta Janu Bauchovi, Mánes, Praha
1999Galerie Millennium, Praha
2000České muzeum výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha, Ozvěny kubismu
Dva konce století, České muzeum výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
Nejasná řeč těla, Mánes, Praha
2001Možnosti proměny, Galerie F.Drtikola, Přibram
Factory, Techo, Praha
Možná první a zatím poslední, S.V.U. Mánes, Praha
2002Česká grafika, Mánes, Praha
Možnosti proměny, Galerie Františka Drtikola, Příbram
2003Prazdroj české kultury, Mánes, Praha
2003Současný akvarel, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
2004Folklorismy v českém výtvarném umění XX.století, Praha
Folklorismy v českém výtvarném umění XX.století, Státní galerie výtvarného umění, Cheb
Folklorismy v českém výtvarném umění XX.století, Galerie výtvarného umění, Jihlava
2005Folklorismy v českém výtvarném umění XX.století, Muzeum Jana Amose Komenského, Praha
Ivan Komárek, Norbert Brunner, Galerie Navrátil, Praha
2006Jubilanti S.V.U. Mánes 2006, Galerie Diamant, Praha
Podvědomí, Galerie Millennium, Praha
Amor vincit omnia, Galerie Montanelli, Praha
Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millennium, Praha
Accrochage, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Realizace (výběr)

Prodejna Popron, Praha, stropní malba, 1995.
Hotel Libuše, Praha, obklad stěn malovanou keramikou, 1996.
Nemocnice Liberec, HP, malba stropu a stěn, 1997.
Firma AQCOM-Hard, Ledeč nad Sázavou, nástěnná malba, 1997.
Moravská gobelínová manufaktura, Valašské Meziřičí, realizace tří gobelínů (240x170 cm)
Terasa soukromé vily, Praha, nástěnná malba
Klub firmy Banimpex, Praha, nástěnná malba

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie, Praha
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity (sbírka serigrafií)
Pražská plynárenská (sbírka koláží)

Text Ivana Neumanna

Práce zabývající se manýrismem 16.století si většinou také všímají toho, že tato epocha přinesla kromě jiného i emancipaci kresby jako svéprávného vyjadřovacího prostředku. Od té doby se znovu a znovu vynořují období, kdy se opět kresba stává suverénním způsobem umělcova vyjádření. Poslední dvacetiletí zaznamenalo takový vzestup kresby i v českém umění, kde se stírá hranice mezi jednotlivými výtvarnými disciplínami.
Výrazně je manifestována tato proměna kresby ve tvorbě Ivana Komárka. Ač odmítá podrobit se oficializujícím se programům současnosti, je legitimním spolutvůrcem a reprezentantem doby. Vyznačuje ji přesvědčení, že vše je možné užívat, vše převracet, ničeho se nevzdávat a zároveň nic nepřijímat.
Cesta Komárkovy dosavadní tvorby napříč historií jakoby v sobě opakovala uměřenost klasicismu nebo spíše neoklasicismu i exaltovanost a subjektivní palčivost baroka. Ačkoliv zdánlivě náhodné, je nynější Komárkovo setkání s manýrismem takřka nevyhnutelné. Musel jej potkat v Praze, městě, kde se nic neztrácí, kde na dvoře Rudolfa II. došel svého pozdního rozkvětu. Komárka přitahovalo toto umění času podobně přelomového, podobně myšlenkově konfúzního jako je ten náš. V manýrismu není ještě zcela zapomenuta renesanční uměřenost, ještě nepropukla barokní exaltovanost, V mimořádné suverenitě manýristické kresby je však vždy přítomna hmotnost a tělesnost a tajemně jitřivý erotismus - Eros jako mytický prostředník spojení protikladných elementů kosmu. A Komárkova tvorba, vždy důrazně kresebná, stále krouží kolem tohoto neustálého spojování protikladného - muže a ženy. Jeho citace a parafráze identifikovatelných manýristických děl dnešním jazykem světa post... znovu upozorňují na zmateném a matoucím konci století na evropské kořeny naší kulturní identity i na sílu ponorné řeky mýtu.
Ivan Neumann

◀nahoru▶

◀ zpět na Autoři