top
Cesty grafiky


CESTY GRAFIKY

Šimon Brejcha, Jana Budíková, Markéta Králová
Ivo Křen, Pavel Piekar, Iva Skřivánková
Jana Šindelová a Andrea Tachezyová


od 8
. února do 4. března 2007

foto foto foto

... mezi konkrétní strukturou na jedné a významovou mnohoznačností na straně druhé vytváří nevyčerpatelný zdroj inspirace a interpretace na nejrůznějších rovinách uměleckých zobrazení a žánrů...

V autorsky bohatě nuancované stylistické, výrazové a motivické škále jsou reflektovány i českou grafikou s nesmírným respektem pro řemeslné, cechovní a obrazové aspekty. Pojem české grafické školy se ve světě prosadil především v souvislosti s českou imaginativní grafikou, která se v 70. a 80. letech rozvinula do autentického figurálního podobenství programově navazujícího na domácí linii surrealismu, symbolismu, manýrismu a středověké fantastiky. Hlavními náměty se stala ztráta komunikace a identity, pocit osamění, vykořeněnosti, predestinace, vyhnanství...

... si pak uvědomíme, jak mimořádně důležitý role je v české grafice přisouzena symbolickým a spirituálním hodnotám...

PhDr. Simona Hošková

Úryvky z katalogu 2. mezinárodního trienále grafiky Praha ´98