top
Outsider art


Outsider art - tři osudy

Iveta Horváthová, Silvie Vurcfeldová,
Boris Škil


od 21.září do 7.října 2012